PSYKOLOGISK BEHANDLING

webb.armstodVi erbjuder företag personalvård i form av psykologisk behandling. Om ni som företag vänder er direkt till oss slipper ni kringkostnader i form av mellanhänder och kan vara säkra på att vården utförs av legitimerade psykologer.

Privatliv och arbetsliv är tätt sammanflätade, liksom relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det påverkar oundvikligen personalens förmåga i sitt arbete. Arbetsrelaterade och privata problem kostar företaget såväl ekonomiskt som effektivitetsmässigt.

Vi erbjuder psykologisk behandling av legitimerade psykologer. Psykologer har en lång och omfattande universitets- och yrkesutbildning. Vi väljer metoder och betraktelsesätt utifrån varje enskilt fall utan att tränga in personen i metoden, för att erbjuda våra klienter bästa möjliga behandling.

Vi tillämpar en företagstaxa på 1200 kr/session (45 min) inkl faktureringsavgift, inga ytterligare avgifter.

Välkommen!