TEAMUTVECKLING

webb.updownlight

Vi utgår ifrån er situation och organisation. Det betyder att vi tillsammans definierar vad för slags teamutveckling ni har behov av. Generellt sett finns i alla arbetsgrupper en roll- och arbetsfördelning. Denna kan se olika ut beroende på verksamheten.

Medlemmarna i en arbetsgrupp har oftast olika ansvarsområden för såväl (1) avgränsade arbetsområden som (2) den gemensamma arbetsprocessen. Samarbetsklimatet påfrestas ofta av stress, bristande kommunikation, bristande tydlighet i ansvarsområden och konflikter av diverse olika ursprung. Det är svåra processer att hantera för såväl medarbetare som chef.

Bland de områden som ofta lönar sig att utveckla kan exempelvis nämnas: tydliggörandet av olika ansvarsområden, hur olika processer påverkar gruppmedlemmars förutsättningar att fullgöra sina plikter, värderingar och normer, visioner/mål, ledarskap, beslutsfattande, kommunikation och konfliktlösningskompetens. 

Vi arbetar med olika verktyg och dialogprocesser för att hjälpa er tydliggöra er själva, era arbetsprocesser och skapa ett robust samarbetsklimat med goda värderingar och normer som kompass även under stressiga förhållanden.

Välkommen att höra av er!