STAFFAN CARAZO

staffan carazoLeg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi,
Leg. Psykoterapeut, Handledare i psykosocialt arbete


Personlig presentation
Jag arbetar på ett resursorienterat sätt för att hjälpa mina klienter att se, förstå och arbeta med symtom och hinder för den egna hälsan.

Det betyder att jag lyssnar till människors livserfarenheter och djup. Jag utgår från att människor är goda, välmenande och kreativa när de ges möjlighet och försöker att skapa en sådan miljö i vårt möte.

I vardagen visar de flesta personer endast fram en begränsad och socialt anpassad fasad. Och ibland blir denna sociala fasad så vanemässig och anpassad att den riskerar beröva personen på djupare kvaliteter.

Det är min mening att det inte skall behövas i ditt möte med mig. 

Ibland behöver man tvärtom utveckla sociala "adaptiva" förmågor i relation till andra människor. Om sådant är fallet kan det också fylla en funktion att arbeta med.

Det är min utgångspunkt att man (delvis omedvetet) skapar och formar sitt eget öde och livssituation. Det kan betyda att man återupprepar samma mönster i relationer och situationer. Kanske lider av ångest, ätstörningar, fobier, depression eller något annat symtom.

Det kan också hända att ödet brutit sig in i ens liv och skapat kaos. Varje person, par och situation kräver något annorlunda, för varje person kommer från unika erfarenheter.

Jag har utöver min privata verksamhet ca 12 års erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete, 5 års arbete inom elevhälsovård och ytterligare 5 års arbete inom barn- och ungdomshabilitering där jag arbetat med neuropsykologiska funktionsnedsättningar.

Publikationer
Recension av "Honoring the body", Alexander Lowens självbiografi. Psykologtidningen. Nr. 2/05.
För att läsa artikeln tryck här.

Recension av "Konfliktmedling", av Dag Hareide. Matrix - nordisk tidsskrift for psykoterapi. Nr. 1/09.
För att läsa artikeln tryck här.

Bok: Karaktärsanalys -Att förstå karaktärsstrukturens betydelse i psykoterapi. Förlagstryckeriet Vitterleken, 2006.
För att läsa Förord och Inledning tryck här.

Tidsskriftsartikel: Wilhelm Reich - En psykoanalytikers barndomstrauma. Insikten. Nr. 4/07.
För att läsa artikeln tryck här.

Tidsskriftsartikel: Om Reich hade mött Winnicott - Två män och deras olika bidrag. Insikten. Nr. 2/08.
För att läsa artikeln tryck här..

Tidsskriftsartikel: Växande behov av konfliktlösning och medling. Psykologtidningen. Nr. 11/09.
För att läsa artikeln tryck härpdf_small.

 
Radiointervju om arbetsplatskonflikter (maj, 2008)
Del 1: Hur konflikter skapas (03:38 min).
Del 2: Är vissa arbetsplatser känsligare än andra? Och vad är en konflikt (02:19 min)?
Del 3: Vad skall man göra när man hamnat i en konflikt (01:32 min)?
 Utbildning:

Leg. Psykolog, 6 år
Femårig universitetsutbildning plus ett års praktisk tjänstgöring under särskild handledning för lämplighetsprövning, 300 högskolepoäng. Efter detta utfärdas legitimation av Socialstyrelsen.

Specialist i klinisk psykologi, 3 år
Specialistutbildningen sker inom yrket (leg. psykolog) och beräknas motsvara ca 90-100 högskolepoäng. Den pågår under 3 år. Den innehåller alltid en professionskurs (professionsteori, etik och juridik), specialistkollegium samt olika kurser med fördjupning av psykologisk teori och metod. Ett vetenskapligt arbete inom området avslutar utbildningen. Sveriges Psykologförbund utfärdar specialistbehörighet.

Leg. Psykoterapeut, 3 år
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi på halvfart, 90 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. Socialstyrelsen utfärdar legitimation.

Handledning i psykosocialt arbete, 1,5 år
Påbyggnadsutbildning i handledning på halvfart, 45 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.

Norm och avvikelse: maktperspektiv på arbetslivet
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Projekt, projektledarskap och konflikthantering
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Konfliktlösning: Konfliktkunskap
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Konfliktlösning: Kultur och mångfald
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Institutionen för arbetsvetenskap.

Invandrar- och minoritetsfrågor
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 15 högskolepoäng. Sociologiska institutionen.

Conciousness studies and psychical research
Fristående kurs vid Göteborgs universitet, 7,5 högskolepoäng. Psykologiska institutionen.

Kognitionsvetenskap
Språkteori inom kognitionsvetenskap, motsvarande 15 högskolepoäng. Universidad de Costa Rica.

Kognitionsvetenskap
Neurokognition inom kognitionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Neuropsykologi med inriktning mot utvecklingsrelaterade funktionsbegränsningar hos barn
Fristående kurs på avancerad nivå, 15 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. 

Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap
Fristående kurs på avancerad nivå, 15 högskolepoäng vid Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen.

Kroppsorienterad psykoterapi, 3 år
Psykodynamisk psykoterapi som integrerar kroppsspråk, kroppsuppfattning och kroppsupplevelse i den psykoterapeutiska processen. Det innebär i praktiken både ett fokus på kroppen som känner känslor, och på tankar som kan förstå och bearbeta känslor.

Kroppsanalytisk psykoterapi, 4 år
Kroppsrelaterad psykoterapi som utgår från psykomotorisk utveckling och detaljerad anatomisk kunskap om vilka muskler som ”träder in” under utvecklingen. Vilket psykologiskt innehåll som ryms i varje muskel och utvecklingsfas. Metoden bygger på hur spänningar och uppgivenhet i muskeltonus kan förstås och integreras i behandlingsprocessen.

Traumabehandling, 0.5 år
15 dagars tilläggsutbildning, integrerad med tidigare utbildning i PTSD (post traumatisk stress disorder) -behandling.